All >> Vietnam

Grade

No.

ID

Full name

Grade

Round

Score

Time

1

4832154

Vũ Trung Kiên

Primary

6

1750

3084

2

4848541

To Quang Minh Anh

Primary

6

1780

2047

3

4820925

Ton That Gia Bao

Primary

6

1770

11266

4

4842097

Ngân Nguyễn Hoàng

Primary

6

1620

6046

5

4832088

Nguyễn Anh Vũ

Primary

6

1690

6006

6

4842309

Phạm Việt Hưng

Primary

6

1800

6925

7

4830205

Nguyễn Thị Thu Hà

Primary

6

1685

5271

8

4834874

Vũ Minh Nghĩa

Primary

6

1710

5128

9

4819250

Phùng Thiên Phước

Primary

1

0

0

10

4849181

Miley Phạm

Primary

6

1740

9184

11

4826523

Nguyễn Đoàn Phúc Đức

Secondary

6

1800

2116

12

4831383

Trần Thiện Nhân

Secondary

6

1780

1115

13

4826485

Phạm Huỳnh Vĩnh Phát

Secondary

6

1800

2780

14

4832066

Nguyễn Minh Hiếu

Secondary

6

1740

4817

15

4833815

Đào Minh Chánh

Secondary

6

1720

9376

16

4827688

Pham Tan Thinh

Secondary

6

1410

7321

17

4833960

Phạm Thành Trung

Secondary

6

1515

8994

18

4832701

Ngo Quang Trung

Secondary

6

1770

3461

19

4832678

Vũ Văn Chiến

Secondary

6

1780

5794

20

4832058

Ngo Thi Thanh Huong

Secondary

6

1625

7998